Mẫu giỏ hàng ấn tượng với kiểu Drop Down lạ mắt

Mẫu giỏ hàng (shopping cart) mà mình chia sẻ cho các bạn trong bài viết này sẽ giúp các bạn tiết kiệm không gian thiết kế cho web, đồng thời cũng tạo sự tiện dụng cho khách hàng dễ dàng quan sát sản phẩm mà họ đã mua trên web và từ đó nâng cao khả năng bán hàng trên website của các bạn.

Download | Demo

HTML

Đầu tiên, chúng ta sẽ hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng với khung chuẩn html như sau:

  
3
Total: $2,229.97
 • item1 Sony DSC-RX100M III $849.99 Quantity: 01
 • item1 KS Automatic Mechanic... $1,249.99 Quantity: 01
 • item1 Kindle, 6" Glare-Free To... $129.99 Quantity: 01
Checkout

CSS

  @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700);
  @import url(https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css);
  *, *:before, *:after {
   box-sizing: border-box;
  }

  body {
   font: 14px/22px "Lato", Arial, sans-serif;
   background: #0099cc;
  }

  .lighter-text {
   color: #ABB0BE;
  }

  .main-color-text {
   color: #6394F8;
  }

  nav {
   padding: 20px 0 40px 0;
   background: #F8F8F8;
   font-size: 16px;
  }
  nav .navbar-left {
   float: left;
  }
  nav .navbar-right {
   float: right;
  }
  nav ul li {
   display: inline;
   padding-left: 20px;
  }
  nav ul li a {
   color: #777777;
   text-decoration: none;
  }
  nav ul li a:hover {
   color: black;
  }

  .container {
   margin: auto;
   width: 80%;
  }

  .badge {
   background-color: #6394F8;
   border-radius: 10px;
   color: white;
   display: inline-block;
   font-size: 12px;
   line-height: 1;
   padding: 3px 7px;
   text-align: center;
   vertical-align: middle;
   white-space: nowrap;
  }

  .shopping-cart {
   margin: 20px 0;
   float: right;
   background: white;
   width: 320px;
   position: relative;
   border-radius: 3px;
   padding: 20px;
  }
  .shopping-cart .shopping-cart-header {
   border-bottom: 1px solid #E8E8E8;
   padding-bottom: 15px;
  }
  .shopping-cart .shopping-cart-header .shopping-cart-total {
   float: right;
  }
  .shopping-cart .shopping-cart-items {
   padding-top: 20px;
  }
  .shopping-cart .shopping-cart-items li {
   margin-bottom: 18px;
  }
  .shopping-cart .shopping-cart-items img {
   float: left;
   margin-right: 12px;
  }
  .shopping-cart .shopping-cart-items .item-name {
   display: block;
   padding-top: 10px;
   font-size: 16px;
  }
  .shopping-cart .shopping-cart-items .item-price {
   color: #6394F8;
   margin-right: 8px;
  }
  .shopping-cart .shopping-cart-items .item-quantity {
   color: #ABB0BE;
  }

  .shopping-cart:after {
   bottom: 100%;
   left: 89%;
   border: solid transparent;
   content: " ";
   height: 0;
   width: 0;
   position: absolute;
   pointer-events: none;
   border-bottom-color: white;
   border-width: 8px;
   margin-left: -8px;
  }

  .cart-icon {
   color: #515783;
   font-size: 24px;
   margin-right: 7px;
   float: left;
  }

  .button {
   background: #0099aa;
   color: white;
   text-align: center;
   padding: 12px;
   text-decoration: none;
   display: block;
   border-radius: 3px;
   font-size: 16px;
   margin: 25px 0 15px 0;
  }
  .button:hover {
   background: #729ef9;
  }

  .clearfix:after {
   content: "";
   display: table;
   clear: both;
  }

Sau đó, các bạn định dạng giỏ hàng với đoạn css bên dưới.

jQuery

Cuối cùng là các bạn thêm vài dòng jQuery để tạo hiệu ứng dropdown.

  
  

Chúc các bạn thành công!