Giới thiệu về PHP

Mục Lục:

1. PHP là gì?

PHP (viết tắt "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

2. File PHP là gì?

 • Các tệp PHP có thể chứa các văn bản, HTML, CSS, JavaScript, và mã PHP
 • Mã PHP được thực hiện trên máy chủ, và kết quả được trả lại cho trình duyệt như là HTML đơn giản
 • Các tệp PHP có phần mở rộng .php

3. Công dụng của PHP

 • PHP có thể tạo ra nội dung trang động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, viết, xóa, và đóng các tập tin trên máy chủ
 • PHP có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
 • PHP có thể gửi và nhận cookie
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn
 • PHP có thể được sử dụng để kiểm soát người dùng truy cập
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu

Với PHP bạn không bị giới hạn ở HTML đầu ra. Bạn có thể xuất hình ảnh, các tập tin PDF, và thậm chí cả phim Flash. Bạn cũng có thể xuất ra bất kỳ văn bản, chẳng hạn như XHTML và XML.

4. Ưu điểm của PHP

 • PHP chạy trên các nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v ...)
 • PHP tương thích với hầu hết các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, ...)
 • PHP hỗ trợ một loạt các cơ sở dữ liệu
 • PHP là miễn phí. Tải nó từ tài nguyên PHP chính thức: www.php.net
 • PHP là dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ