Bài 5. Blade Template Engine trong Laravel 5

Bài trước mình đã giới thiệu về View trong Laravel 5. Bài hôm nay tôi sẽ giới thiệu về Blade template engine (BTE) trong Laravel 5.

Mục Lục:

1. Tạo Blade template engine (BTE)

Tất cả các Blade template engine (BTE) đều có phần mở rộng là .blade.php, nằm trong thư mục resources/views. Việc tạo mới BTE rất đơn giản. Ví dụ để tạo BTE tên là demo ta tạo file demo.blade.php nằm trong thư mục resources/views là xong.

2. Cú pháp trong BTE

BTE sử dụng cặp ngoặc {{}} để echo giá trị (in ra định dạng html)

Ví dụ:

    Ngày hôm nay: {{ date("d/m/y") }}
    {{ '

Hôm nay trời đep thế

' }}

Kết quả:

  Ngày hôm nay: 26/04/17<p>Hôm nay trời đep thế</p>
  

BTE sử dụng {!! !!} để echo giá trị (đọc định dạng html rồi in ra)

Ví dụ:

    Ngày hôm nay: {{ date("d/m/y") }}
    {!! '

Hôm nay trời đep thế

' !!}

Kết quả:

    Kết quả: Ngày hôm nay: 26/04/17
    Hôm nay trời đep thế
  

Sử dụng or để xuất giá trị mặc định

Ví dụ:

  Xin chào, {{ $name or 'TrungLe' }}
  

$name này không tồn tại thì kết quả sẽ mặc định là TrungLe

3. Chuẩn bị giao diện cho trang quản trị(Admin-LTE)

Bài hôm nay nay chúng ta khởi động làm 1 website tin tức luôn nhé.

Tạo project mới:

    $ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel tintuc
  

Download AdminLTE: tại đây

Giải nén vào thư mục public đổi tên thành adminlte(tùy)

Tạo view như sau:

Nội dung từng file:

Code hơi dài nên các bạn có thể xem video hướng dẫn và download: tại đây

TạoRoute

    Route::group(['prefix' => 'administrator'], function () {
      Route::get('index', 'AdminController@index');
    });
  

Nội dung controller AdminController

    class AdminController extends Controller
    {
      public function index ()
      {
        return view('admin.index');
      }
    }
  

Các bạn truy cập vào: http://localhost/tintuc/public/administrator/index

Kết quả

Video hướng dẫn:

Trong bài này mình đã giới thiệu về Blade Template Engine trong Laravel 5. Trong series bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về Migrations trong Laravel 5. Mời các bạn đón đọc. Bài viết trên là những hiểu biết của cá nhân mình nên không tránh phải sai sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn để bài viết trở nên hữu ích hơn.